Tắt thông báo [X]
Tắt thông báo [X]
VUI LÒNG GỌI 028.7107 6668 - 0938 877 743 HOẶC ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

Thông Báo V/v Thay Đổi Số Điện Thoại Bàn Theo Quy Định Mã Vùng Mới

Căn cứ theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi  vùng.
Công ty Linh Chi Nông Lâm chính thức thay đổi số điện thoại cố định từ 08 7107 6668 thành 028 7107 6668 theo quy định của Bộ Thông Tin.
 
- Thời gian bắt đầu chuyển đổi  vùng vào 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2017,
- Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2017 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 16 tháng 7 năm 2017,
- Thời gian bắt đầu duy trì âm báo vào 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 7 năm 2017 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 8 năm 2017.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN