Câu hỏi thường gặpDanh mục đơn: Nấm Lim XanhDùng nấm lim xanh ban đêm có bị mất ngủ ko
Linh Chi Nông Lâm Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Chú mới sử dụng nấm lim xanh lần đầu, nghe
bảo có thể uống nấm thay cho nước lọc hằng ngày, vậy nếu dùng ban đêm không biết có bị mất ngủ không vậy?

 

1 Answers
Linh Chi Nông Lâm Nhân viên trả lời 2 tháng trước

Chú mới sử dụng nấm lim xanh lần đầu, nghe
bảo có thể uống nấm thay cho nước lọc hằng ngày, vậy nếu dùng ban đêm không biết có bị mất ngủ không vậy?
 

Các câu hỏi liên quan:

Đã trả lời Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 2 tháng ago  • 
31 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ
Đã trả lời Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 2 tháng ago  • 
31 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ
Đã trả lời Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 2 tháng ago  • 
28 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ
Đã trả lời Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 2 tháng ago  • 
25 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ
Đã trả lời Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 2 tháng ago  • 
27 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ