Câu hỏi thường gặpCÁCH SỬ DỤNG NẤM LIM XANH CHO NGƯỜI BỊ VIÊM GAN C
Uyên Nguyễn hỏi 4 tuần trước
1 Answers
Linh Chi Nông Lâm Nhân viên trả lời 4 tuần trước

chào bạn!
Theo như câu hỏi của bạn:
Việc bỏ nhân trần vào sắc uống cùng với nấm là kinh nghiệm dân gian, chưa được khoa học kiểm định; chính vì thế để đảm bảo an toàn thì bạn không nên sắc chung như vậy.
Nếu bạn muốn sử dụng thêm nhân trần, bạn có thể sắc riêng và uống cách nhau tối thiểu 30p.