Câu hỏi thường gặpDanh mục đơn: Dược Liệu Bổ TrợDược liệu rất khó uống không lấy dược liệu vậy tặng sản phẩm khác được không?
Linh Chi Nông Lâm Nhân viên hỏi 8 tháng trước
Chưa Có Đánh Giá Nào

Chào Linh Chi Nông Lâm,
Tôi mua nấm bên bạn thấy có tặng kèm theo túi dược liệu. Mà dược liệu này tôi không dùng được, khó uống lắm. Bạn có thể chuyển qua tặng loại khác không?

Review - Đánh Giá Linh Chi Nông Lâm

1 Answers
Linh Chi Nông Lâm Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Chào Anh/Chị,
Dược liệu bổ trợ là sản phẩm tặng kèm theo Nấm. Do đó, Anh/Chị không lấy thì giá vẫn vậy và không có sản phẩm tặng kèm khác để thay thế ạ.