Bạn Đọc Câu Hỏi hỏi 2 năm trước

Xin cho tôi hỏi, làm thế nào để nhận biết được nấm đã đủ thời gian để thu hoạch cũng như là nhận biết nấm thiếu chất lượng qua cảm quan bên ngoài được ?

 

1 Answers
Linh Chi Nông Lâm AD Nhân viên trả lời 5 năm trước

Linh Chi Nông Lâm chào anh/ chị!
 
Nấm linh chi đúng tuổi thu hoạch sẽ cho giá trị dược tính cao nhất, vì ở giai đoạn non thì nấm chưa đạt tới lượng hoạt chất nhất định và khi quá già nấm sẽ hóa gỗ làm giảm hẳn lượng hoạt chất. Về 2 ý của câu hỏi trên, Linh chi Nông Lâm xin đươc trả lơi như sau:
 
1. Nhận biết nấm đả đủ thơi gian thu hoạch:
 
– Nấm trương thành thì viền trắng bao quanh tai nấm không còn,
 
– Đối vơi các loại nấm có bào tử thì sẽ có 1 lơp phấn ( bào tử) màu nâu phủ lên bề mặt tai nấm,
 
– Màu sắc đồng đều
 
2. Đánh giá nấm linh chi thiếu chất lương bằng cảm quan:
 
– Nhận biết nấm đã thu hoạch là đủ tuổi là xuất hiện lớp bào tử
 
– Nấm không bị mốc, mọt,..