Bạn Đọc Câu Hỏi hỏi 2 năm trước

Tôi muốn nghiêm cứu và thử nghiệm trồng nấm linh chi, không biết bên công ty mình có cung cấp phôi giống hay không, kỹ thuật trồng và chăm sóc như thế nào, có khó trồng không?

1 Answers
Linh Chi Nông Lâm AD Nhân viên trả lời 5 năm trước

Chào Anh/Chị! Hiện tại bên Linh Chi Nông Lâm đang tạm ngưng cung cấp meo giống và chuyển giao công nghệ ạ.