Bạn Đọc Câu Hỏi hỏi 2 năm trước

Chị mún mua nấm linh chi nguyên tai về để ngâm rượu cho chồng. Em có thể tư vấn cách ngâm rượu cũng như liều lượng, các thành phần khác có thể thêm vào để ngâm cùng nấm linh chi được hay không?

1 Answers
Linh Chi Nông Lâm AD Nhân viên trả lời 5 năm trước

Chào Chị! Chị có thể ngâm Nấm kết hợp với một số loại thuốc khác như: Đơn quy, Hồng đẳng sâm,Táo tàu, Câu kỷ tử, Hải mã.
Chị có thể tham khảo một số cách ngâm dưới đây:
– Cách 1: 150g Nấm Lim xanh, 100g Đơn quy, 50g Hồng đẳng sâm, 50g Táo tàu, 20g Câu kỷ tử.
– Cách 2: 100g Nấm linh chi đỏ, 100g Đơn quy, 50g Hồng đẳng sâm, 50g Táo tàu, 20g Câu kỷ tử, 50g Hải mã.

Các câu hỏi liên quan: