Câu hỏi thường gặpDanh mục đơn: Cách Lựa Chọn và Phân Loại Nấm Linh ChiLinh chi tự nhiên và nuôi trồng có sự khác biệt như thế nào?
Bạn Đọc Câu Hỏi hỏi 2 năm trước

Người ta bảo nấm linh chi mọc ngoài tự nhiên lúc nào cũng tốt hơn nuôi trồng. Vì đã nuôi trồng sẽ dùng hóa chất, không còn sạch nữa, như thế có đúng không?

 

1 Answers
Linh Chi Nông Lâm AD Nhân viên trả lời 5 năm trước

Chào Anh/Chị!

Nấm Linh Chi nuôi trồng và Nấm Linh Chi tự nhiên nếu cùng một giống thuần chủng thì có giá trị dược tính như nhau. Tuy nhiên, Nấm Linh Chi nuôi trồng khép kín thì sẽ tốt hơn, do Nấm Linh Chi tự nhiên không kiểm soát được sự ô nhiễm của môi trường và không kiểm định phân tích cho mỗi tai Nấm thu hoach được vì làm như vậy rất tốn chi phí. Vì vậy, hầu hết cái loại Nấm thu hái tụ nhiên đều không qua phân tích hóa sinh và không phân tích giống thuần chủng nên chất lượng không đảm bảo