Câu hỏi thường gặpDanh mục đơn: Nấm Vân ChiNấm vân chi bị hư phải làm sao
Admin Linh Chi Nông Lâm Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Chào LCNL! Tôi có mua 1 ký nấm vân chi nhưng một thời gian lâu rồi tôi không sử dụng, lấy ra kiểm tra thì thấy nấm đã hết hạn sử dụng và hư rồi, vậy nấm đó giờ phải làm sao?

Các câu hỏi liên quan:

Đã trả lời Admin Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 5 tháng ago  • 
238 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ
Đã trả lời Admin Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 5 tháng ago  • 
206 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ
Đã trả lời Admin Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 4 tháng ago  • 
237 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ
Đã trả lời Admin Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 5 tháng ago  • 
217 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ
Đã trả lời Admin Linh Chi Nông Lâm đã hỏi 4 tháng ago  • 
246 lượt xem 1 trả lời 0 ủng hộ