Câu hỏi thường gặpDanh mục đơn: Cách Lựa Chọn và Phân Loại Nấm Linh ChiNên sử dụng nấm tự nhiên hay nuôi trồng?
Bạn Đọc Câu Hỏi hỏi 2 năm trước

tôi có biết một vài người đi rừng và hái nấm linh chi đem bán. Vậy có tốt không? Nấm được nuôi trồng có tốt bằng nấm tự nhiên không? tại sao lại như vậy?

 

1 Answers
Linh Chi Nông Lâm AD Nhân viên trả lời 5 năm trước

Về vấn đề này, Linh chi Nông Lâm xin trả lơi như sau:
 
– Thật sự thì nấm Linh chi rừng hằng niên hay nấm linh chi nuôi trồng đều tốt cả. Quan trọng là vấn đề Khách hàng có kiểm soát đươc thơi gian sinh trửơng của nấm hay không và có kiểm soát đươc mức độ nhiễm độc từ môi trương vào nấm không?
 
– Nấm Linh Chi rừng có loại hằng niên ( 1 năm tuổi trở lại) và loại đa hay còn gọi là Nấm Linh Chi cổ thì loại đa niên không có tác dụngch ữa bệnh vì Nấm Linh Chi sống nhiều năm hóa gỗ không còn giá trị chữa bệnh, điều này là chắc chắn và có nhiều phân tích dưỡng chất nấm linh chi rừng rõ ràng mất gần như hết dưỡng chất nên không còn giá trị.
 
Hơn nữa, hiện nay vơi sự ô nhiễm môi trương tràn lan và ngày càng nghiêm trọng thì việc kiểm soát đươc mức độ nhiễm độc của môi trương vơi nấm không hề đơn giản.