Bạn Đọc Câu Hỏi hỏi 1 năm trước

tại sao mỗi loại nấm lại có nhiều tai nấm kích thước khác nhau? chất lượng sản phẩm cũng như dinh dưỡng trên mỗi tai nấm có khác nhau không? Hay như thế nào?

 

1 Answers
Linh Chi Nông Lâm AD Nhân viên trả lời 5 năm trước

Dạ, mỗi loại nấm thường có kích thước to nhỏ khác nhau là do từng chủng giống nấm khác nhau. Trong cùng một chủng loại có tai nấm lơn, tai nấm nhỏ do sự phát triển không giống nhau hoàn toàn,..
 
Tuy nhiên, nấm to hay nhỏ ít ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm mà cơ bản là nấm phải đủ tuổi thu hoạch, chọn cơ chất nuôi trồng khác nhau hoặc thu hoạch 1 đợt hay nhiều đợt cũng có ảnh hưởng đến giá trị và chất lượng của Nấm, quan trọng nhất là đươc nuôi trồng bơi những tổ chức lơn, có thương hiệu trên thị trương. Sản phẩm đươc kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt về chất lương.