Câu hỏi thường gặpDanh mục đơn: Hỏi - Đáp Nấm linh chiMUỐN BÁN NẤM LINH CHI BỔ SỨC KHỎE ĐỘC QUYỀN TẠI KHU VỰC
Đõ Văn hỏi 2 năm trước
1 Answers
Linh Chi Nông Lâm AD Nhân viên trả lời 6 năm trước

Cảm ơn bạn về đề xuất bán nấm linh chi độc quyền khu vực Hải Phòng. Hiện nay hệ thống Đại lý của Linh Chi Nông Lâm đã có mặt ở Hải Phòng cho nên việc độc quyền chưa được phân quyền bạn nhé. Tuy nhiên khi trở thành Đại lý của Linh Chi Nông Lâm và nếu doanh số bạn cao thì Linh Chi Nông Lâm xem xét để bạn trở thành Đại lý bán Nấm Linh Chi bổ sức khỏe độc quyền tại khu vực bạn phụ trách. bạn vui lòng liên hệ Cô Lan để biết chính sách đại lý thông thường và đại lý độc quyền khu vực